Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023

Naslov projekta: Digitalizacija in digitalna optimizacija procesov v Društvu Viljem Julijan

Naziv upravičenca: DRUŠTVO ZA POMOČ OTROKOM Z REDKIMI BOLEZNIMI VILJEM JULIJAN

Višina dodeljenih sredstev: 30.000 Eur

Obdobje trajanja projekta: 1.1. – 31.12.2022

Naziv javnega razpisa: Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023

Z projektom bomo uvedli napredne digitalne rešitve z namenom izboljšanja delovnih procesov v organizaciji tako, da se bo implementirala ustrezna digitalna tehnologija (vzpostavitev Microsoft oblaka, CRM sistema ter  Firewall zaščite) ter hkrati nakupila IKT oprema. Instalacija Oblačnega Microsoft sistema bo zajemala vzpostavitev orodij Teams, Sharepoint, OneDrive, Outlook in migracije podatkov celotne organizacije. Instalacija programa CRM bo zajemala vzpostavitev koledarja po meri, planerja za pregled aktivnosti zaposlenih in spremljanje projektov, newsletter sistem za pošiljanje obvestil ter sms obveščanje.

Po končani digitalni preobrazbi organizacije, nam bo upravljanje podatkov v organizaciji omogočilo hitrejše in bolj učinkovito zbiranje, shranjevanje in organiziranje ter zaščito in preverjanje in obdelavo bistvenih podatkov, ki so na voljo za uporabo v organizaciji. Vse to pa je pomembno zato, ker so podatki, ki jih ustvari naša organizacija zelo dragocen vir za nadaljno uporabo rešitev v napredne podatkovne analize.

Te izboljšave bodo omogočile digitalizacijo organizacije in njenega delovanja, delovnih procesov, dvig digitalnih kompetenc in razvoj digitalne kulture. Ta inovativna informacijska orodja bodo omogočila zbiranje in analizo podatkov, ki bodo pomagali pri sprejemanju bolj utemeljenih odločitev v prihodnosti. Prav tako pa bodo najnovejše tehnološke rešitve v organizaciji omogočile optimiziran, integriran, natančen in pospešen delovni proces.

V sklopu projekta se bosta izvedla 2 usposabljanja (upravljanje z Microsoft oblakom in CRM sistemom) za zaposlenga strokovnega delavca (uni. dipl. medijski komunikolog), ki pa bo zadolžen za vpeljavo in prenos teh in ostalih digitalnih znanj v organizaciji na ostale zaposlene in prostovoljce – tako bo 30 izvedenih usposabljanj imelo takšen učinek na zaposlene in prostovoljce, da bodo le-ti z uporabo novih in učinkovitejših tehnologij komuniciranja in poslovanja lažje delovali v organizaciji.

Naš pridruženi partner – Zavod MISSS – nam bo s pomočjo sheme TechSoup Slovenija omogočil namestitev in brezplačno uporabo Microsoftovih storitev v oblaku za potrebe administrativnih in ostalih del (SharePoint, Exchange, Teams, OneDrive, shranjevanje v oblaku) za čas trajanja projekta in kasneje.

Vizija organizacije je, da postane učinkovita tako, da bo uporabljala sodobne programske rešitve (Microsoft oblačni sistem, CRM sistem in Firewall zaščito) za podporo pri delovanju. Na ta način se bo omogočila računalniška obdelava podatkov, neposreden dostop s strani zaposlenih in prostovoljcev ter zagotavljanje usklajenih, točnih, zanesljivih in ažurnih podatkov ter izboljšana komunikacije znotraj organizacije. Na ta način se bodo delovni procesi v organizaciji optimizirali.

» Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO »