❤️ Podarite nam 1% dohodnine

Društvu Viljem Julijan lahko podarite 1% vaše dohodnine, kar vas prav nič ne stane. To pomeni, da lahko našemu društvu brez kakršnega koli stroška namenite del vaše dohodnine, ki gre drugače avtomatično nazaj v državni proračun in ga s tem podarite državi. Sredstva bomo namenili izvajanju naših srčnih programov in projektov za otroke z redkimi boleznimi in njihove družine.

1% dohodnine nam lahko podari prav vsak prebivalec Slovenije, ki prejema kakršnikoli osebni prejemek (npr. plača, socialno nadomestilo…itd.), ne glede na to ali dohodnino doplača ali dobi vračilo. Torej donacija dela dohodnine ne vpliva na višino vašega vračila ali doplačila dohodnine. Se pravi, da z namenitvijo donacije od dohodnine niste v ničemer prikrajšani, saj gre drugače ta znesek avtomatično v proračun RS.

1% dohodnine nam lahko podarite zelo enostavno z nekaj hitrimi kliki oz. izpolnitvijo preprostega obrazca, če pa ste del dohodnine že namenili drugi organizaciji, lahko sedaj vašo izbiro tudi spremenite (kot veljavna šteje zadnja vloga, ki jo oddate).

Del dohodnine nam lahko namenite na naslednje preproste načine:

elektronsko preko E-davkov https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo | -> davčna številka Društva Viljem Julijan: 98136399 | Navodila za oddajo preko E-davkov

– ali natisnete spodnji obrazec, ga prepognite, zalepite in oddate v poštni nabiralnik. Poštnina je že plačana. Informacije za izpolnitev obrazca -> seznam pristojnih finančnih uradov: https://www.fu.gov.si/kontakti/kontaktni_center_furs/#c6535

S tem, ko nam boste namenili 1% dohodnine, nam boste pomagali, da bomo lahko še naprej izvajali naše programe in projekte, s katerimi pomagamo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam.

Poslanstvo Društva Viljem Julijan je širjenje ozaveščenosti o redkih boleznihpomoč in podpora otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinampovezovanje družin otrok z redkimi boleznimi ter prizadevanje za izboljševanje stanja na področju redkih bolezni v Sloveniji. Društvo ima uradni status humanitarne organizacije in status organizacije v javnem interesu.

V Društvu Viljem Julijan si prizadevamo za pravočasno in sodobno diagnosticiranje otrok z redkimi boleznimi (program presejanja novorojenčkov, uvajanje najsodobnejših oblik diagnosticiranja genetskih bolezni itd.), za najsodobnejše oblike zdravljenja (zdravljenje z biološkimi zdravili, gensko zdravljenje itd.), za optimalno in celostno zdravstveno in socialno obravnavo oskrbo otrok z redkimi boleznimi, pri čemer še poseben poudarek dajemo na vzpostavitev nacionalnega sistema pediatrične paliativne oskrbe, za kakovostno življenje bolnikov ob neozdravljivi bolezni ter za pomoč bolnikom in njihovim svojcem.

V Društvu Viljem Julijan smo aktivni na številnih področjih, ki so povezana z zagovorništvom na področju redkih bolezni ter ozaveščanjem staršev otrok z redkimi boleznimi, strokovnjakov in širše javnosti. Pri tem se še posebej močno zavzemamo za destigmatizacijo otrok z redkimi boleznimi in njihovih družin ter za detabuizacijo neozdravljivih bolezni ter umiranja in smrti otrok. Zastopamo interese otrok z redkimi boleznimi in njihovih svojcev, nudimo brezplačno informiranje, svetovanje, podporo in pomoč družinam otrok z redkimi boleznimi, pripravljamo brezplačna izobraževanja, posvete, seminarje, kongrese, delavnice, okrogle mize, informativne publikacije in nacionalne kampanje osveščanja. Cilj naših prizadevanj je uresničevanje otrokovih in pacientovih pravic v najbolj polni meri.

Pri svojem delu se aktivno povezujemo z domačimi in tujimi organizacijami bolnikov z redkimi boleznim (npr. Evropska zveza za redke bolezni EURORDIS, SMA Europe, DEBRA International itd.) ter sodelujemo tudi v mednarodnih projektih.

V Društvu Viljem Julijan izvajamo številne dejavnosti s katerim nudimo pomoč in podporo malim borcem in njihovim najbližjim. Z našim dobrodelnim Skladom Viljem Julijan jim podarjamo denarne donacije – do sedaj smo jih podarili že več kot 600.000€. S projektom Srčne zgodbe in velikim dobrodelnim koncertom Viljem Julijan širimo osveščenost o redkih boleznih, v okviru naše Pisarne za redke bolezni staršem nudimo brezplačno pomoč, podporo, svetovanje in informiranje. S projektom Upanje za male borce iščemo možnosti zdravljenja v tujini, s projektom Božiček za male borce otrokom z redkimi boleznimi v božičnem času omogočimo posebno darilo itd.

Zakonska podlaga:

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 in 1. odstavkom 60. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 lahko davčni rezident zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, kamor spadajo tudi nevladne organizacije v javnem interesu. Društvo Viljem Julijan ima uradni status nevladne organizacije v javnem interesu in uradni status humanitarne organizacije, torej je upravičenec do donacije od dohodnine -> https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021075.pdf