Upravni odbor Društva Viljem Julijan sestavljajo:

  • Nejc Jelen, predsednik
  • Gregor Bezenšek, podpredsednik
  • Nina Bezenšek, tajnik
  • Karmen Šenveter, blagajnik

Razmerje med najvišjo in najnižjo plačo v organizaciji znaša: 1 – 0,63.

 

 

 

Dosežki v Društvu Viljem Julijan predstavljajo:

 

  • povečanje osveščenosti laične in strokovne javnosti o redkih boleznih in njihovi problematiki,
  • na našo pobudo se bo razširil nacionalni program presejanja novorojenčkov za prirojene bolezni,
  • na našo pobudo se je povišalo socialno denarno nadomestilo za starše otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami (nadomestilo za izgubljen dohodek),
  • s Skladom Viljem Julijan smo denarno pomagali 75 otrokom z redkimi boleznimi v višini 268.000€.