Upanje za male borce

Upanje za male borce2021-04-09T12:13:43+02:00

V DRUŠTVU VILJEM JULIJAN NUDIMO VSO POMOČ IN PODPORO PRI MOŽNOSTIH ZDRAVLJENJA V TUJINI ZA OTROKE Z REDKIMI BOLEZNIMI

V Društvu Viljem Julijan izvajamo inovativen projekt »Upanje za male borce«, s katerim za otroke z redkimi boleznimi pomagamo iskati možnosti naprednega ali poskusnega zdravljenja v tujini. V okviru tega projekta se povezujemo z vrhunskimi strokovnjaki in zdravniki iz tujine ter s specializiranimi bolnišnicami in zdravstvenimi centri v tujini ter referenčnimi centri za redke bolezni. Prav tako spremljamo razvoj novih zdravil za redke bolezni in klinične študije ter si prizadevamo za vključevanje otrok iz Slovenije v te študije, ki nudijo možnost, da otrok prejme zdravila, že ko so v fazi razvijanja.

V okviru projekta staršem malih borcev nudimo tudi vso pomoč in podporo pri urejanju postopka za zdravljenje in preglede v tujini (urejanje dokumentacije, prevodi zdravstvenih dokumentov, namestitev v tujini, komunikacija z zdravniki iz tujine…itd.), tudi v primeru, ko jih na zdravljenje v tujino napotijo zdravniki iz Slovenije. Zdravljenje v tujini namreč vključuje veliko birokracije in drugih postopkov, ki so za starše otrok zelo zahtevni in stresni, saj se morajo že ob tako zelo zahtevnem zdravstvenem stanju otroka ukvarjati še z urejanjem dokumentov in ostalih stvari.

Pogosto pa se tudi dogaja, da zdravljenje v tujini predstavlja tudi dodaten finančni strošek, ki si ga starši ne morejo privoščiti, zato skozi naš projekt s pomočjo našega dobrodelnega Sklada Viljem Julijan nudimo tudi vso finančno pomoč in podporo pri zagotavljanju zdravljenja v tujini.

Upanje za male borce

Če potrebujete pomoč ali podporo pri zdravljenju vašega otroka v tujini nas kontaktirajte:
E-pošta: drustvo@viljem-julijan.si
Telefonska številka: 031/484-821

Naš kontakt

Društvo za pomoč otrokom z redkimi boleznimi Viljem Julijan
Ulica Skladateljev Ipavcev 11, 3230 Šentjur
Matična št.: 4107870000
Davčna št.: 98136399
E-pošta: drustvo@viljem-julijan.si

Društvo Viljem Julijan ima status humanitarne organizacije

Predsednik Društva Viljem Julijan je dr. Nejc Jelen

Generalna pokrovitelja Društva Viljem Julijan sta BIA Separations in Izobraževalni center Eksena

Spremljajte nas na Facebooku