V DRUŠTVU VILJEM JULIJAN NUDIMO VSO POMOČ IN PODPORO PRI MOŽNOSTIH ZDRAVLJENJA V TUJINI ZA OTROKE Z REDKIMI BOLEZNIMI

V Društvu Viljem Julijan izvajamo inovativen projekt »Upanje za male borce«, s katerim za otroke z redkimi boleznimi pomagamo iskati možnosti naprednega ali poskusnega zdravljenja v tujini. V okviru tega projekta se povezujemo z vrhunskimi strokovnjaki in zdravniki iz tujine ter s specializiranimi bolnišnicami in zdravstvenimi centri v tujini ter referenčnimi centri za redke bolezni. Prav tako spremljamo razvoj novih zdravil za redke bolezni in klinične študije ter si prizadevamo za vključevanje otrok iz Slovenije v te študije, ki nudijo možnost, da otrok prejme zdravila, že ko so v fazi razvijanja.

V okviru projekta staršem malih borcev nudimo tudi vso pomoč in podporo pri urejanju postopka za zdravljenje in preglede v tujini (urejanje dokumentacije, prevodi zdravstvenih dokumentov, namestitev v tujini, komunikacija z zdravniki iz tujine…itd.), tudi v primeru, ko jih na zdravljenje v tujino napotijo zdravniki iz Slovenije. Zdravljenje v tujini namreč vključuje veliko birokracije in drugih postopkov, ki so za starše otrok zelo zahtevni in stresni, saj se morajo že ob tako zelo zahtevnem zdravstvenem stanju otroka ukvarjati še z urejanjem dokumentov in ostalih stvari.

Pogosto pa se tudi dogaja, da zdravljenje v tujini predstavlja tudi dodaten finančni strošek, ki si ga starši ne morejo privoščiti, zato skozi naš projekt s pomočjo našega dobrodelnega Sklada Viljem Julijan nudimo tudi vso finančno pomoč in podporo pri zagotavljanju zdravljenja v tujini.

Upanje za male borce

Če potrebujete pomoč ali podporo pri zdravljenju vašega otroka v tujini nas kontaktirajte:
E-pošta: drustvo@viljem-julijan.si
Telefonska številka: 031/484-821